× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Almach B.Hirt-Nowak

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Świadczona w Domu Chorego - NZOZ "Almach" B. Hirt-Nowak

Informacje o komórce

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

-668-422-350
Glinki 146
85-861 Bydgoszcz

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1